Hedensted Vandværk

Formandens beretning fra generalforsamling 2019

 

Tid:          Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19:30

Sted:        Hedensted Sognegård, 8722 Hedensted


Velkommen.


Endnu et år er gået, og sikke et år.


Det var med stor sorg at vi i august måtte sige farvel til Lars Udesen som havde været i bestyrelsen i 21 år, Lars Udesen måtte desværre opgive kampen, efter et kort forløb med kræft. Erik Buhl trådte som suppleant ind i stedet i bestyrelsen.


Det er også året, hvor vi desværre har fået et krav fra Skat om at vi er skattepligtig, efter at de har været igennem vores regnskaber fra 2014 til 2017. Dette er vi og vores revisor ikke enig i og derfor har vi anlagt en sag i Landsskatteretten, og den forventes at først at blive behandlet i retten i 2022.


Hverken personalet eller bestyrelsen har slappet af 2018, personalet har haft travlt med nye udstykninger, i Lille Dalbybakke, Constantiaparken, Lejeboliger på Mårvej, samt en del enkeltstik, hvilket vores indtægt på tilslutningsbidrag også viser.


Vandværket er også i gang med at skifter vores ledningsnet i forbindelse med renovering af Horsensvej, dette er et større projekt som startede i august 2018 og forventes afsluttet juni 2019. I den forbindelse havde vi sammen med Hedensted Fjernvarme et møde med projektlederen og rådgiveren fra Hedensted Kommune omkring økonomien, da vi ikke var helt enige med deres oplæg for udgifterne til vores andel i forbindelse med gravearbejde.


Vi har desuden udskiftet 210 m hovedledning på Østre Ringgade samt 6 stik.


Jeg har de tidligere år også lige vendt vandsektorloven i min beretning og i år er ingen undtagelse. Men denne gang er det lidt mere positivt end de sidste par år, for det er i 2018 endelig lykkedes Danske Vandværker og DANVA at få politikerne som vedtog vandsektorloven i tale og overbevise dem om, at den ikke har den effekt som var hensigten, så der nu er lempet lidt på, hvad der skal indberettes til forskningssekretariatet, og måske en mulighed for at komme ud af den, så det kun er benchmarking som vi skal være en del af.


I forbindelse med skiftet af revisor sidste år, har vi fået en partner, som sidder med ved bordet sammen med dem som er med til at evaluere, og komme med forslag til loven, og derved er vi i bestyrelsen og personalet blevet mere sikre på, at det vi gør omkring dette, er rigtigt, men der bruges stadig meget tid på kontoret til at indberette de forskellige oplysninger.


Som nævnt på sidstes års generalforsamling, er vi gået i gang med arbejdet omkring ny kildeplads i Kollerup. I forbindelse med dette arbejde har taget kontakt til Løsning Vandværk, og lavet en strategisk samarbejdsaftale omkring i fællesskab at etabler den nye kildeplads, og fremføre rådvandsledning til en fælles fordelingsbrønd til de to vandværker, derved spare vi nogle omkostninger.


Den nye kildeplads er for de to vandværker et fremsynet tiltag for at opretholde forsyningssikkerheden, i tilfælde af en eventuel forurening i de eksisterende kilder. Og så er det også en nødvendighed for Hedensted Vandværk med den vækst, som vi kan se de næste 5-6 år i vores forsyningsområde.


Der er kommet nye regler omkring kontrol af vandmålere, som omhandler, hvornår de skal tages ud til kontrol, og derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at de målere der bliver udtaget til kontrol nulstilles og revertificeres, og vil blive genbrugt til udskiftning af de målere der efterfølgende bliver taget ud til kontrol.


Vi har også fået installeret et UV-anlæg på vandværket. Dette tiltag har vi taget for at sikre forsyningssikkerheden, i det tilfælde at vi skulle være så uheldig i forbindelse med inspektion af rentvandstanken eller andet arbejde på vandværket skulle opleve et forhøjet kimtal, og der ved få et påbud. Der er intet sundhedsskadeligt ved anlægget, og embedslægen skal informeres, hvis det tages i brug.


Vi ser frem til nogle spændende år med at fremtidssikre Hedensted Vandværk, og det er en meget spændende, samt udfordrende del af bestyrelsesarbejdet.


I 2018 har vandværket fået 31 nye forbrugere, dermed er vi oppe på 3507 forbrugere.


I 2019 er prisen for vand 5,00 kr. pr. m3, den faste afgift 400,00 kr. for en 2,5m3 måler, som er den størrelse som sidder i en normal husstand. Statsafgiften er kr. 6,37, hvilket i alt inkl. 25% moms, giver 14,21 kr. pr. kubikmeter i 2019, hvilket er det samme som i 2018. Disse beløb er hvad vi maksimum må tage iht. vores indtægtsramme fra vandsektorloven.


Der vil stadig blive tilbagebetalt de 255,00 kr. pr. forbruger, som er en tilbagebetaling af vores opsparede kapital indtil 2010, hvor vandsektorloven trådte i kraft.


Der er blevet solgt/afregnet vand i 2018 for 454.470m3 en stigning på 17.358m3 svarende til en stigning på godt 11%

I samme periode er der blevet udpumpet 508.844m³ en stigning på 17.837m3.


Dette giver et vandspild i 2018 svarende til 10,69% spild. Selv om vi har lavet mange tiltag de sidste par år for at mindske vores spild, er det desværre ikke lykkedes. Der vil forsat blive arbejdet med at nedbringe spildet, så vi kan komme under de 10%, og undgå afgiften for den mængde som er over.


I kan altid som forbrugere gå ind på vores hjemmeside www.hedvand.dk og finde yderligere oplysninger om vandværket.


Jeg vil slutte med at takke mine kollegaer i bestyrelsen, og på bestyrelsens vegne sige tak til vores medarbejdere for den gode indsats som I udfører hver dag.


Hedensted Vandværk

Heinrich Laursen

formand

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.