Hedensted Vandværk

Formandens beretning fra generalforsamling 2018

 

Tid:          Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19:30

Sted:        Hedensted Sognegård, 8722 Hedensted

Velkommen.

I 2017 har vandværket fået 13 nye tilslutninger, dermed er vi oppe på 3.476 forbrugere.


I 2017 har personalet på Vandværket ikke slappet af, der har været travlhed med lækagesøgning/renovering i Stjernevejskvarteret, udskiftning af ledningerne på Spettrupvej, samt renovering og udskiftning af ledningerne i forbindelse med spillevandsprojektet. Der udover har de også lavet nye udstykninger på Dalbybakke og Sikavej.


I 2017 har vandsektorloven også fyldt meget, sidste år nævnte jeg, at hvis man skulle have jahatten på, måtte det være nu, efter at den blev revideret i 2016, men der var ikke meget at have jahatte på for, for godt nok må vi lave en lille opsparing hvis vi laver en handling- og strategiplan, men det er stadig forbundet med stort arbejde at indberette og overholde den Økonomiske Ramme.


Med en udvidelse på ca. 1000 nye tilslutninger over de næste 6-7 år, må vi sande, at de personer som har revideret vandsektorloven, ikke har tænkt over, at de vandværker som er under vandsektorloven, kan komme ud for en så kraftig udvidelse.

Det har for vores administration betydet et stort stykke arbejde med at udarbejde en budget- og investeringsplan, sammen med de nye regnskabsprincipper som skal bruges efter revidering af vandsektorloven, både for vores eget regnskab, men også for de andre vandværker, som vi hjælper administrationsmæssig.


Bestyrelsen besluttede derfor, efter et mangeårigt godt samarbejde med vores lokale revisor Tommy Rathmann at skifte til Deloitte, da det kræver stor indsigt i Vandsektorloven at rådgive og revidere et regnskab, så det overholder loven og vi ikke snyder os selv i den sidste ende. De revisorer der er tilknyttet fra Deloitte, sidder med ved forhandlingerne når loven revideres, og har derfor en større viden om loven end det er muligt at have, når man kun revidere et enkelt vandselskab. Vi takker Tommy Rathmann for et godt samarbejde gennem alle år.


I forbindelse med den indsatsplan som Hedensted Kommune har besluttet omkring beskyttelse af vores drikkevand og hvordan Hedensted Vandværk kan levere drikkevand til vores forsyningsområde, har vi fået udarbejdet en handlings- strategi- og investeringsplan i samarbejde med Vand & Teknik. Denne plan har givet os et overblik over, hvilke udfordringer vi står med de næste 6-7 år. Og det bliver rigtig mange udfordringer med bla. ny kildeplads omkring Krollerup, ombygning og udvidelse af vandværket m.m.

Vi ser frem til nogle spændende år med dette arbejde.


I 2018 er prisen for vand 5,00 kr. pr. m3, et fald på kr. 0,75 og den faste afgift er faldet med kr. 100,00 til 400,00 kr. for en 2,5m3 måler, som er den størrelse som sidder i en normal husstand. Statsafgiften er steget med kr. 0,12 til kr. 6,37, hvilket i alt incl. 25 % moms, giver 14,21 kr. pr. kubikmeter i 2017, hvilket giver et samlet fald pr. m3 på kr. 0,73. Disse beløb er hvad vi maksimum må tage iht. vores ramme fra vandsektorloven.


Der vil stadig blive tilbagebetalt de 255,00 kr. pr. forbruger, som er en tilbagebetaling af vores opsparede kapital indtil 2010, hvor vandsektorloven trådte i kraft.


Vores tilslutningsafgifter er steget en anelse i forhold til tidligere år som følge af stigning i Index.


Der er blevet solgt/afregnet vand i 2017 for 437.112m3 en stigning på 15.384m3.

I samme periode er der blevet udpumpet 491.007m³ en stigning på 18.544m3.

Dette giver et vandspild i 2017 svarende til 10,98% spild. Selv om vi har lavet mange tiltag de sidste par år for at mindske vores spild, er det desværre ikke lykkedes. Der vil forsat blive arbejdet med at nedbringe spildet, så vi kan komme under de 10%, og undgå afgiften for den mængde som er over.


Vi har her i 2017 haft det første parti af de nye målere taget ud til kontrol, og der var ingen anmærkninger på partiet. Vi får de nye måler nulstillet og revertificeret, så vi kan bruge dem fremadrettet, når vi skal have målere taget ud til kontrol.


I kan altid som forbrugere gå ind på vores hjemmeside www.hedvand.dk og finde yderligere oplysninger om vandværket.


Jeg vil slutte med at takke mine kollegaer i bestyrelsen, og på bestyrelsens vegne sige tak til vore medarbejdere for den gode indsats som I udfører hver dag.


Hedensted Vandværk


Heinrich Laursen

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.